Zakład istnieje już ponad 30 lat początkowo jako Zespół Elektroniki Przemysłowej i Automatyki. Profile dyplomowania w latach ubiegłych:
Technologia Sprzętu Elektronicznego (mgr inż. Stefan Stróżecki) a od 1974 roku Cyfrowe Urządzenia Kontrolno - Pomiarowe. Wtedy też, na bazie istniejącego Zespołu Elektroniki Przemysłowej i Automatyki, powstał Zakład Techniki Cyfrowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom w Zakładzie powstały między innymi następujące laboratoria:
  • Laboratorium Układów Cyfrowych - stworzył mgr inż. Andrzej Kubiak wyposażając w nowoczesne na owe czasy, stanowiska laboratoryjne angażując pracowników Zakładu między innymi: mgr inż. Andrzeja Węcla i Marka Lengasa, mgr inż. Ryszarda Tokarskiego, mgr inż. Andrzeja Jurkiewicza, inż. Andrzeja Gładyszewskiego, do opracowania i wykonania we własnym zakresie stanowisk, ponieważ nie było na rynku oferty gotowych modeli dydaktycznych.
  • Laboratorium Maszyn Cyfrowych do Sterowania i Kontroli (mgr inż. Krzysztof Stawniak, mgr inż. Andrzej Węcel, mgr inż. Ryszard Dirska, mgr inż. Zbigniew Gralak )
  • Laboratorium Miernictwa Cyfrowego ( mgr inż. Stanisław Rafałko i mgr inż. Edward Sidorkiewicz)
  • Laboratorium Teorii Automatów (mgr inż. Tadeusz Leszczyński, mgr inż. Ryszard Tokarski, mgr inż. Wiesław Zech, mgr inż.Teresa Chyła - Ciołczyk)
  • Laboratorium Układów Automatycznej Regulacji i Kontroli (mgr inż. Marian Rakowski, mgr inż. Maciej Pietraszek, inż. Józef Krause)
  • Laboratorium Automatyki (mgr inż. Maciej Pietraszek, mgr inż. Marian Rakowski, mgr inż. Teresa Chyła - Ciołczyk)
  • Laboratorium Modelowania i Symulacji (mgr inż. Zbigniew Gralak, mgr inż. Krzysztof Stawniak, mgr inż. Ryszard Dirska)
  • Laboratorium Układów Analogowych (dr inż. Stanisław Chojnacki. inż. Mirosław Czaus)
  • Pracownia fotolitograficzna ( Marek Piestrzyński, Teresa Pawlak)